Hinduizmus

V hinduizme sa môže božstvo najčastejšie prejavovať vo svete buď v podobe boha Višnu (vrátane jeho početných inkarnácií), ktorého vzývajú pod menom Hari, alebo v podobe boha Šivu (uctievaného tiež vo forme lingamu) a vzývaného pod menom Hara.1 Idea božskej jednoty je vyjadrená tiež kultom oboch týchto najznámejších hinduistických bohov v podobe dvojjediného boha Hariharu, čím sa chce vyjadriť fakt, že oba prejavy boha...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.