Modernizmus však nevznikol ako blesk z čistého neba. Jeho dejiny siahajú až k osvietenstvu a súvisia taktiež s nemeckou klasickou filozofiou a Prvým vatikánskym koncilom, ktorý vyhlásil pápežskú neomylnosť ako dogmu. Hlásatelia a vyznávači tohto smeru zaujímali v mnohých bodoch stanoviská, ktoré odporovali tradičnému učeniu Cirkvi. Zotrvávali síce vo vnútri jej štruktúr, no vytvárali si viac-menej akýsi svoj svet nezávislý...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.