Pohľad zvonka: Islam a západná kultúra

Existujú tri hlavné dôvody, prečo sa islam stáva čoraz citlivejšou témou. Prvým je vznik štátu Izrael v roku 1948, ktorý arabské štáty odmietli. Namiesto toho vyvolali krízu, ktorá od toho času trvalo zaťažuje medzinárodné vzťahy a využíva sa na vyhrocovanie antagonizmu medzi západným a moslimským svetom. Zosobnením tejto tendencie bol iránsky prezident Ahmadínežád, ktorý sa napríklad vyjadril...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.