Spoločným rysom tohto smeru bola relativizácia dogiem. Modernisti nechápali dogmu ako zjavenú, neomylnú pravdu, ale ako vyjadrenie viery Cirkvi v určitom konkrétnom prostredí, ktorá sa môže so zmenou doby a myslenia meniť. Garantom viery nie je podľa modernistov pápež a Magistérium, ale „spoločné vedomie veriacich" (lat. consensus fidelium). Ďalším charakteristickým znakom modernistických náuk bolo odmietnutie objektivizácie rozumových dôkazov ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.