Gnostici, templári a čarodejnice

Gnostické sekty boli zväčša vysoko puritánske, často s pesimistickým postojom k telu a sexualite. Existovali však medzi nimi aj niektoré extrémne výnimky, pri ktorých dochádzalo k úchylkám. Napríklad Epifanius, budúci biskup zo Salaminy, opísal vo svojom spise Panarion (Domáca lekáreň) stretnutia s istou gnostickou sektou, kde sa pri desivom „obrade lásky", nazývanej aj agapé, jej stúpenci opíjali...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.