Duchovný svet?

Výraz „duch" má vo všeobecnom používaní nadmieru široký pojmový rozsah, a tým je obsahovo veľmi chudobný. V náboženskej súvislosti je mienená úroveň skutočnosti odlišná od skutočnosti hmotnej, zmyslami vnímateľnej, prírodnej, telesnej, ktorá zahŕňa bytosť či bytosti, osobu alebo osoby, niekedy však tlmočené aj ako sily, energie či vibrácie, ktoré ovplyvňujú tento náš svet a môžu byť aj jeho zdrojom. Človek sa zvyčajne...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.