RUSKO – O mimoriadne ťaživej situácii Jehovových svedkov v Rusku sme už v Náboženskom infoservise niekoľkokrát písali. Teraz musíme pripojiť aktualitu - prvý z trestne stíhaných svedkov bol odsúdený, a to na šesť rokov vo väzení. Je ním dánsky občan Dennis Ole Christensen (46), ktorý má ruskú manželku a bol vo vedení miestneho zboru Jehovových svedkov v meste Oriol.

Všetko sa to začalo prijatím dvoch federálnych zákonov, ktoré rozširujú možnosti boja proti extrémizmu a terorizmu z roku 2016. Ešte v tom istom roku uplatnil miestny súd v meste Oriol tento nový zákon na organizáciu Jehovových svedkov, vyhlásil ju za extrémistickú a Christensena vzal do väzby. Najvyšší súd toto rozhodnutie miestneho súdu o rok neskôr schválil, potvrdil, že Jehovovi svedkovia sú extrémistická organizácia, a nariadil jej rozpustenie. Povzbudil tým úrady na konanie. A tie skutočne od januára 2018 konajú. Nejde len o trestne stíhaných, ktorých je niekoľko desiatok, možno až stovka, ale aj o razie, výsluchy, zhabanie materiálov a často uplatňovanú vyšetrovaciu väzbu.

Podľa médií, ktoré o situácii svedkov informujú, sa im dáva za vinu členstvo v extrémistickej organizácii (a ich vedúcim to, že sú vodcovia takej organizácie), distribúcia extrémistickej literatúry alebo podnecovanie nenávisti. Za týmito obvineniami je ich náboženská príslušnosť, misia prostredníctvom časopisov a iných tlačovín a kritika cirkví a iných náboženstiev. V pozadí je zrejme predovšetkým to, že svedkovia sú medzi ľuďmi skôr nepopulárni: obyčajní ľudia nemajú radi ich misiu, duchovným prekáža čiernobiela a ostrá kritika ich cirkví, bývalí členovia si trpko sťažujú na zásadu „nekomunikovania", ktorá im zabraňuje v akomkoľvek styku so súčasnými členmi, hoci by to boli rodinní príslušníci, iní im vyčítajú nevlastenectvo (v slovníku svedkov „neutralitu"), s ktorou odmietajú vzdávať úctu štátnym symbolom a zúčastňovať sa na politickom živote. Počet Jehovových svedkov v Rusku sa odhaduje asi na 170-tisíc, počet zborov asi na 400.