RAKÚSKO – V Rakúsku sa vyše polovica obyvateľov hlási k Rímskokatolíckej cirkvi a v poslednom čase sa tu pozornosť venuje vzostupu islamu. Nárast počtu veriacich sa však týka aj Pravoslávnej cirkvi, ktorá je od konca minulého roka druhou najväčšou náboženskou komunitou v krajine, hneď za rímskymi katolíkmi. Príliv moslimských imigrantov viedol k obavám, že by islam mohol ohroziť dominantné postavenie kresťanstva v krajine. Podľa štatistík z roku 2014 mal islam v Rakúsku zhruba 700-tisíc vyznávačov. Avšak v rovnakom roku tu bolo podľa prieskumov taktiež asi 500-tisíc pravoslávnych veriacich. Podľa poslednej správy uverejnenej sekretariátom metropoly Gréckej pravoslávnej cirkvi v Rakúsku sa v súčasnosti v krajine k pravosláviu hlási 750 až 800-tisíc veriacich. Podľa katolíckej nadácie Pro Oriente, založenej roku 1964 s cieľom zlepšovať vzťahy medzi Rímskokatolíckou cirkvou a východnými cirkvami, tvoria asi polovicu pravoslávnych prisťahovalcov Rumuni.

Ďalšou západoeurópskou krajinou, v ktorej je teraz pravoslávie na vzostupe, je Monako. Aj tu sa pravoslávie podľa počtu veriacich zaraďuje hneď za Rímskokatolícku cirkev. V tomto mestskom štáte sa ku kresťanstvu hlási vyše 80 % obyvateľov, z ktorých vyše 90 % sú katolíci. Druhé miesto, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi patrilo protestantským cirkvám, dnes už tiež zaberá Pravoslávna cirkev. Podľa servera Hello Monaco väčšina monackých pravoslávnych pochádza z Ruska, Ukrajiny, Rumunska a ďalších východoeurópskych krajín.