Mýliť sa je ľudské. Avšak keď sa niekto mýli zámerne a navyše opakovane, aby manipuloval životmi druhých a podmanil si ich vo svoj prospech, je to nielen žalostné a odsúdeniahodné, ale i neospravedlniteľné. Zneužívať vieru a nádej miliónov ľudí na vlastné obohacovanie, dosiahnutie moci a pohodlného života na úkor iných je niečo, čo je síce v sektách bežné, no v zdravej spoločnosti neprijateľné. Typickým príkladom chybných apokalyptických prognóz je Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, ktorá v minulosti už viackrát predpovedala koniec sveta, no svojim stúpencom, ktorí na tieto falošné predpovede rôznym spôsobom doplatili, sa nielenže neospravedlnila, ale blížiacou sa apokalypsou, aj keď už bez udania konkrétneho dátumu, ich straší podnes. Svedčí o tom i štúdia bývalého svedka, brata Mariána, predstavujúca stručný prierez viacerých „zaručených" predpovedí tejto celosvetovo rozšírenej a početnej náboženskej organizácie.

Ďalšou pozoruhodnou a v súčasnosti hodne skloňovanou otázkou je strata kresťanskej identity nášho meniaceho sa kontinentu. V Európe prebiehajú vo veľmi dynamickom slede viaceré zmeny, ktoré so sebou prinášajú nové paradigmy a kresťania sa právom spytujú, nakoľko a či vôbec si zachovala svoju kresťanskú tvár. Nad príčinami tohto znepokojujúceho fenoménu sa zamýšľa Patrik Maturkanič.

Ľudia nezriedka radi unikajú od reálnych problémov a aby sa vyhli osobným emočným problémom, zraneniam a ťažkostiam v osobnom rozvoji, zaštiťujú sa svojimi náboženskými či charitatívnymi aktivitami, alebo sa ponoria do tichého, pohlcujúceho sveta meditácie. Tento jav je v psychológii známy pod pojmom spirituálny bypass a zaujímavo o ňom, ako aj o tzv. komunitnom narcizme, píše česká psychologička Kristina Březinová.

Charizmatické hnutie je v súčasnosti celosvetovo najrýchlejšie rastúcim náboženským spoločenstvom. V mnohých aspektoch síce prináša potrebné oživenie, no spoločne s ním i viaceré doposiaľ nezodpovedané otázky. Na jednu z nich, a to, či je možné pentekostálnu religiozitu označiť za spiritualitu, v rubrike Polemika ponúka odpoveď Ľubomír Hlad.

Pestrý kolorit článkov ďalej dopĺňajú nemenej zaujímavé odborné štúdie o brazílskom evanjelikalizme, novokalvinizme, ako aj o troch starovekých kresťanských trinitárskych herézach popierajúcich spolupodstatnosť Ducha Svätého: eunomiánoch, tropikoch a macedoniánoch. Rozhodne si preto neskromne myslím, že toto letné číslo stojí za pozorné a trpezlivé prečítanie.