V roku, ktorý možno ešte stále považovať za nedávny (2016), vyšli české preklady dvoch amerických kníh kritických voči scientológii. Zhodou okolností obe vyšli v origináli tiež v jednom roku - 2013. Avšak ich prístup k téme je úplne odlišný.

Keď som v auguste v predajni lacných kníh žiadal titul K nevíře za 99 Kč (pôvodne 399 Kč), niekoľko kníhkupcov ho hľadalo v zadných radoch regálov, kam zákazníkovo oko ani nedovidí. Áno, táto kniha ostala trochu neviditeľná. Rodné priezvisko autorky - Miscavige - je totiž Čechom neznáme. Naopak, v Spojených štátoch je spoločenským aj obchodným lákadlom. Je to totiž aj priezvisko Jenninho strýka Davida Miscavigea (nar. 1960), ktorý stojí na čele scientologického hnutia. A pretože sa o tomto náboženskom spoločenstve hojne píše v amerických bulvárnych médiách, je Miscavige známy v podobnej miere ako ďalšie desiatky scientologických celebrít na čele s Tomom Cruisom a Johnom Travoltom. Scientológiu (a taktiež Miscavigea) tak prepiera americký bulvár takmer denne.

Jenna Miscavigeová je typický apostata v zmysle, ktorý tomuto slovu prisúdili religionisti zaoberajúci sa novými náboženskými hnutiami: bola veľmi aktívnou scientologičkou (a dokonca členkou elitného zboru zvaného Sea Org), organizáciu opustila a stala sa bojovníčkou proti nej. Stála pri zrode veľmi úspešného fóra diskusií a skúseností ľudí, ktorí vyrastali v prostredí scientológie a ktorí sa tým cítia byť znevýhodnení či dokonca poškodení. Toto fórum sa nazýva Ex-Scientology Kids.

Kniha je však oveľa lepšia, než by bolo možné z bulvárneho pretriasania mena Miscavige a z bojového angažmánu autorky očakávať. Je skutočne prekvapivé, že Jenna dokázala opísať svoje detstvo a dospievanie v kolektívnych zariadeniach nesmierne náročného Sea Orgu bez nenávisti, často dokonca s ocenením. Opis je veľmi vecný, podrobný, primerane emotívny, ale prevládajúcou emóciou nie je hnev ani sklamanie (ako to u apostatov býva), ale skôr smútok z odlúčenia od rodičov i súrodencov, z narušovania priateľstva neustálymi presunmi i z nepochopenia a z nedôvery, ktorej musela pre svoje meno a príbuznosť s najvyšším šéfom čeliť. Nezaujato oznamuje skutočnosti, ktoré by určite mohli byť (a taktiež často sú) bulvárne pretriasané: to, že členovia Sea Orgu nesmú mať deti (a ženy podstupujú potraty); to, ako sú tvrdo trestaní dlhodobou ťažkou fyzickou prácou v tzv. rehabilitačných programoch; to, že členovia Sea Orgu nesmú používať mobilné telefóny ani televíziu a sú teda úplne bez kontaktu s vonkajším svetom; to, že deti členov Sea Orgu boli využívané (v období detstva Jenny) na fyzickú prácu a nedostávali bežné vzdelanie; to, koľko tisíc hodín trávia členovia a adepti Sea Orgu v auditingoch a iných scientologických kurzoch; a veľa, veľa iného. Bez zbytočného odsudzovania či komentárov sa tak vynára dravé, súťaživé prostredie na vrchole scientologického hnutia prešpikované donášaním, udaniami, tvrdým nátlakom a zradou.

Jenna Miscavige Hillová (nar. 1984) bola scientologička tretej generácie - na scientológiu konvertoval jej dedko už v 50. rokoch, teda skôr, než sa narodil Jennin otec a jeho mladší brat Dave (Jennin strýko, ktorý sa v roku 1986 stal najvyššie postaveným scientológom). Celá veľká vetva tejto rodiny (vrátane dedka) však scientológiu postupne opustila: otec i matka Jenny aj jej bratia. Odchodom Jenniných rodičov znervózneli príbuzní vo vedení scientológie natoľko, že sa pokúšali doteraz oddanú a vernú Jenny taktiež vyhnať. Jenna nakoniec skutočne odišla, ale dráma odchodu ju (ako to často býva) posunula do roly bojového apostatu. Táto rola - ako už bolo povedané - pravdaže nie je až na posledné dve kapitoly vôbec poznať. Len výnimočne Jenne vykĺzne hanlivý výraz na adresu scientológie skôr, napríklad „vymývanie mozgov" (s. 267).

Českých čitateľov, ktorí nepoznajú meno Miscavige, mohol tiež odradiť preklad tejto knihy. Prekladateľka Ivana Nuhlíčková si nepozisťovala mnohé české výrazy zo scientologického newspeaku. Kým v origináli tieto výrazy môžu byť aspoň sčasti pochopiteľné i bez znalosti newspeaku, v češtine ich doslovný preklad nielenže neznie dobre, ale občas ani nedáva zmysel. Vydavateľ si navyše nenechal urobiť poriadnu korektúru knihy a do textu tak prenikli dokonca aj školácke zámeny mäkkého i a ypsilonu v minulých príčastiach.

A ešte jedna skutočnosť by mohla českých čitateľov odrádzať: Jenna v celej knihe dôsledne hovorí o cirkvi, pretože široké scientologické hnutie sa skutočne prezentuje ako Scientologická cirkev. Avšak v celej knihe, ktorá často detailne opisuje deň za dňom Jenninho života, nie je ani jediná stopa po obrade alebo po čomkoľvek inom, čo by mohlo cirkev pripomínať. Američania sú na tento slovný chaos, ktorý scientológom zaistil ohromné finančné úspory, už zvyknutí, ale v českom prostredí si pod slovom „cirkev" predstavíme predsa len niečo trochu iné. Skrátka dôvodov, prečo na túto knihu aj po redukcii ceny už dva roky padá prach v zadných policiach predajní s lacnými knihami, je iste mnoho. V každom prípade je to však škoda.