NEMECKO – Podľa výsledkov prieskumu, ktorý zverejnili dve najväčšie cirkevné pospolitosti v Nemecku (katolícka a evanjelické cirkvi), stratia tieto cirkvi do roku 2060 asi polovicu svojich členov. Oproti 44,8 milióna členov týchto cirkví roku 2017 môže ich počet klesnúť na 22,7 milióna roku 2060. To by, samozrejme, znamenalo aj výrazné zníženie prostriedkov v rozpočte cirkví. Pre cirkvi je obzvlášť bolestné, že ich hojne opúšťajú ľudia vo veku 20 až 35 rokov, teda vo veku, keď si zakladajú rodiny, vychovávajú deti a začínajú zarábať peniaze. Už roku 2035 by mohla byť jedna tretina členov týchto cirkví staršia ako 65 rokov. Zvlášť znepokojujúca je prognóza pre cirkvi v krajinách bývalého východného Nemecka: ich členov by v roku 2060 mohlo byť len 1,5 milióna. Výskumné centrum generačných zmlúv (Forschungszentrum Generationenverträge) Univerzity Alberta-Ľudovíta vo Freiburgu vykonalo prvýkrát predbežný výpočet budúceho počtu katolíkov a evanjelikov a budúcej výšky príjmov z cirkevnej dane týchto cirkví. Výskum pod vedením profesora Bernda Raffelhüschena sa týkal 20 evanjelických krajinských cirkví a 27 katolíckych diecéz a arcidiecéz. Vykonával sa najprv len medzi katolíkmi; v polovici roka 2017 sa k projektu pripojili i evanjelici a podporili ho.

Avšak situácia cirkví nie je len priamočiaro znepokojujúca. Napríklad predstaviteľ nemeckých evanjelikov Heinrich Bedford-Strohm pre televíziu ARD uviedol, že oproti skorším obdobiam sú teraz čoraz viac členmi cirkvi len tí, ktorí sa pre ňu slobodne rozhodli, a že teda členovia berú svoje členstvo v stále väčšej miere vážne. Iní pripomínajú, že na poklese počtu členov sa podieľa tak demografický vývoj, pričom ten cirkvi nemôžu ovplyvniť, ako aj počet výstupov a krstov, čo sú ukazovatele, ktoré naopak každá cirkev ovplyvniť môže. Tento druhý aspekt sa objavuje často v reakcii na zverejnené výsledky, a to spoločne s výzvami na reformy, ktoré by napríklad v katolíckej cirkvi do budúcnosti obmedzili prípady zneužívania.