Pentekostálne hnutie sa v Severnej Amerike a v európskom priestore rýchlo prispôsobilo náboženským potrebám stredných a vzdelaných vrstiev obyvateľov týchto regiónov a jeho teologický i sociologický vývoj a bohoslužobný prejav viac-menej cielene smeroval k charakteristikám etablovaného evanjelikalizmu stredných vrstiev spoločnosti.1 Hnutie postupne prevzalo takmer bez zmeny všetku evanjelikálnu teológiu obohatenú iba o krst...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.