JAPONSKO – Návštevníci jedného starobylého japonského chrámu teraz počúvajú jednoduché rady, ktoré čerpajú z budhistickej múdrosti, od neobvyklého duchovného. Je ním „robotický kňaz" Mindar, ktorý meria na výšku necelé dva metre a je takmer celý vyrobený z hliníka. Zariadenie, ktorého cena presiahla v prepočte 20 miliónov českých korún (asi 770 tis. €), je výsledkom spolupráce medzi chrámom Kodaidži v bývalej japonskej metropole Kjóte a Osackou univerzitou. Cieľom vývojárov bolo vytvoriť budhistickú sochu s využitím najnovšej technológie, hovorí Kohei Ogawa, docent z Osackej univerzity, ktorý na projekte spolupracoval.

Robotický duchovný nie je vybavený algoritmom, ktorý by mu umožňoval učiť sa či viesť konverzáciu, ale podľa vývojárov môže raz prísť deň, keď umelá inteligencia dodá robotovi určitú autonómiu, ktorá pridá náboženským oznámeniam novú dimenziu. Ogawa vysvetľuje, že v súčasnej podobe je Mindar iba „nové médium", ktoré sprostredkúva náboženské myšlienky, nie prístroj s umelou inteligenciou. Už dnes sú však v príprave plány na ďalší vývoj robota a pred technikmi i duchovnými vyvstávajú dôležité otázky. „Ako môžeme definovať inteligenciu budhistickej sochy? Ako môžeme preklenúť priepasť, ktorá v mysliach ľudí oddeľuje budhistické učenie a modernú technológiu?," pýta sa vedec.

Reakcie na Mindara sú zmiešané. Kým jedni ho chvália za nečakanú „vrelosť" a „prosté myšlienky", iní ho označujú za niečo neprirodzené a desivé. Tenšo Góto, predstavený chrámu v Kjóte, tvrdí, že vzťah k robotovi je ovplyvnený kultúrnym prostredím, z ktorého človek pochádza. Návštevníci zo Západu boli prístrojom pobúrení väčšmi ako sami Japonci, ktorí vyrástli v kultúre, ktorá má k modernej technológii veľmi kladný vzťah. „Možno je to vplyvom Biblie, ale ľuďom zo Západu robot často pripomínal Frankensteina," podotkol duchovný. „Tento robot nikdy nezomrie, bude sa len vyvíjať a zdokonaľovať. V tom je jeho krása. Môže zhromažďovať poznanie donekonečna," hovorí Góto. „Dúfame, že s pomocou umelej inteligencie sa jeho múdrosť bude stále rozširovať a bude pomáhať ľuďom prekonať i tie najťažšie problémy. Pre budhizmus je to veľká zmena."

Mindar nie je prvým chrámovým robotom v Japonsku. Už niekoľko rokov sa môžu pri pohreboch smútoční hostia stretnúť s humanoidným robotom menom Pepper, ktorý počas obradov pospevuje sútry a bubnuje na bubienok. Dôvodom na jeho využitie je starnúca a zmenšujúca sa japonská populácia, v ktorej pozvoľna upadajú tradičné náboženské komunity a duchovní sa stretávajú s finančnými problémami. Často sú nútení hľadať si prácu mimo chrámu a za vykonávanie rituálov si potom účtujú znateľne vyššie sumy. Cena za prenájom robota na smútočný obrad teda môže byť až štyrikrát nižšia ako honorár pre duchovného z mäsa a kostí.