USA – Podľa nedávnej analýzy americkej agentúry Pew Research Center rastie počet krajín, kde sú napádaní, utláčaní alebo iným spôsobom negatívne sankcionovaní ľudia, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Prejavy fyzickej aj slovnej agresivity agentúra monitoruje od roku 2012. Vtedy boli na zozname iba tri krajiny, v roku 2016 ich bolo štrnásť a v roku 2017 dvadsaťtri. Sú to krajiny, kde sa podľa autorov analýzy nejakého druhu šikanovania neveriacich dopúšťajú štátne orgány (Arménsko, Indonézia, Irán, Irak, Katar, Rusko, Grécko, Saudská Arábia, Sudán, Spojené arabské emiráty) alebo k nej dochádza v spoločnosti (Bangladéš, Čierna Hora, India, Jemen, Paraguaj, Tadžikistan, Tunisko, Turecko, USA). V štyroch prípadoch (Egypt, Malajzia, Maldivy, Keňa) ide o oba druhy zároveň. Ako príklad je uvedený v správe prípad Jamina Rašída, ktorý na svojom blogu kritizoval islam a v roku 2017 bol zavraždený. Následne prezident krajiny vyhlásil, že vláda nedopustí, aby niekto mohol verejne islam hanobiť. Spojené štáty americké sú na zozname preto, lebo podľa správy FBI tu v roku 2017 došlo k niekoľkým prípadom „zločinov z nenávisti" namierených proti ateistom alebo agnostikom.

Počet ľudí bez vyznania sa odhaduje na 16 % svetovej populácie. Na porovnanie správa Pewovho výskumného centra uvádza, že v sledovanom období (2012 - 2017) došlo k nárastu krajín, ktoré sú podľa rovnakých kritérií označené za také, kde dochádza k útlaku a napádaniu kresťanov (zo 110 na 143) a moslimov (zo 109 na 140).