ČESKO – Ministerstvo kultúry v súčasnosti spracúva iba jedinú neuzavretú žiadosť o registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa zákona č. 3/2002 Zb. Ide o Ecclesia Risorum (resp. Cirkev smiechu), tá si žiadosť podala už v marci 2018.

Spoločenstvo ľudí združených okolo psychológa Patrika Prochádzku sa o registráciu podľa svojich vyjadrení usiluje preto, aby sa ľudia „nemuseli báť smiať" a mohli sa tak s odvolaním na náboženskú slobodu prejavovať tiež v situáciách, kde to nie je obvyklé, žiaduce alebo akceptované. Ako príklad uvádzajú fotografie na preukazoch totožnosti. „Jediný a úplne na hlavu postavený spôsob, ako sa dnes môžete v Česku legálne usmievať na občianke, je založiť si cirkev. A tým chceme spolu s Patrikom poukázať na nezmyselnosť celého ministerského nariadenia a zmeniť ho," vyhlásil pri založení cirkvi jeden z ich predstaviteľov.

O registráciu cirkev požiadala hneď po svojom založení. Získala aj istý mediálny priestor a podarilo sa jej zohnať viac ako potrebných tristo podpisov ľudí, ktorí sa k danej spoločnosti hlásia. Od konca minulého roka sú však internetová prezentácia aj facebookový profil Neboj sa smiať neaktívne. Cirkevný odbor MK minulý mesiac vydal zamietavé rozhodnutie. Ako väčšina neúspešných žiadateľov, aj predstavitelia Ecclesia Risorum podali teraz v zákonnej lehote proti stanovisku ministerstva rozklad. O tom, či je smiech náboženským prejavom, teraz musí rozhodnúť minister kultúry.