Zahodiť zodpovednosť a hodiť ju na nejakého guru

Akí sú vo svojej podstate ľudia, ktorí vyhľadajú služby veštkyne? Sociologička Dana Hamplová vo svojich výskumoch uvádza, že osoby, ktoré inklinujú k okultným praktikám, sú ľudia mladšieho veku, z miest a urbanizovaných lokalít: „Mladší veria v nadprirodzeno okultného charakteru častejšie ako ľudia starší. Údaje tiež nepotvrdili väzbu medzi vierou v okultizmus a nižším...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.