Pentekostálne hnutie v Latinskej Amerike

Podobne ako v Afrike a Ázii je taktiež situácia v Latinskej Amerike špecifická pre svoj osobitý vývoj. Tento kontinent dlhý čas predstavoval región s najsilnejšou pozíciou Rímskokatolíckej cirkvi na svete vôbec. Jej dominantné, lepšie povedané monopolné postavenie súviselo s historickými okolnosťami danými vývozom katolicizmu do zámoria po objavení Ameriky, keď misie vo vtedajšej podobe už...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.