TIBET – Vedomé prevtelenie patrí k základným doktrínam tibetského budhizmu. Vychádza z predpokladu, že prevtelenie veľmi pokročilých duchovných - lámov - sa nedeje na základe ich doterajších skutkov (karmy) ako u bežných ľudí, ale na základe ich vedomého výberu ďalšieho tela. Toto ďalšie telo sa označuje výrazom tulku; je to osoba, ktorá je rozpoznaná ako prevtelenie zosnulej významnej osobnosti. Rozpoznaný takto býva malý chlapec a následne sa vychováva a vzdeláva ako nástupca zosnulého lámu v jeho vysokom úrade. Rozpoznanie sa deje niekoľkými testami: chlapec musí osvedčiť svoju inteligenciu, vybrať si predmet, ktorý patril zosnulému a pod. „Tulkuovia sa považovali za dôležitý nástroj zabezpečenia duchovnej a politickej kontinuity kláštorných inštitúcií," preložil tibetológ Josef Kolmaš tvrdenie v hesle Tulku v Lexikóne východnej múdrosti (Olomouc: Votobia 1996, s. 486).

Súčasný dalajláma, hlava tibetskej školy gelug, je tak už štrnástym vedomým prevtelencom. Nedávno však XIV. dalajláma naznačil, že by toto prevtelenie mohlo byť jeho posledné. V oficiálnom komentári k dalajlámovmu vystúpeniu pri stretnutí so študentmi na konci októbra sa uvádza: „V snahe nájsť rovnováhu medzi udržiavaním tradície a moderným rozvojom vyhlásila Jeho Svätosť, že by sa zvyku rozpoznávania prevtelených lámov mohol naplniť čas. Poznamenal, že v Indii žiadny takýto zvyk neexistoval a neexistuje ani žiadna reinkarnácia Budhu alebo Nágárdžuna. Čudoval sa tomu, či takáto inštitúcia má v demokratickej spoločnosti vôbec miesto. „Podľa spravodajstva novín The Times of India bola dalajlámova reč ešte tvrdšia: vraj uviedol, že tento spôsob nástupníctva je spojený s feudálnym systémom a mal by sa už skončiť. „Je potrebné, aby inštitúcie vlastnil ľud, nie jednotlivci," dodal podľa The Times of India dalajláma.

Dalajláma je nepochybne otvorený zmenám a inováciám vo svojej tradícii. Tak je to napokon v budhizme celkom obvyklé. Je však možné si klásť otázku, či dalajlámove výroky nie sú tiež odrazom súčasnej politickej situácie. Čínske úrady majú záujem na tom, aby po smrti XIV. dalajlámu obsadil tento úrad niekto, kto bude voči vláde komunistickej strany lojálny. Môže sa im podariť skorumpovať alebo zastrašiť niektorých významnejších lámov žijúcich v Tibete pod čínskou správou a prinútiť ich k tomu, aby ako XV. dalajlámu rozpoznali toho, kto bude Číne vyhovovať. V záujme súčasného, už osemdesiatštyriročného dalajlámu a ostatných exilových tibetských budhistov by potom mohlo byť, aby úrad tohto prípadného „čínskeho dalajlámu" bol oslabený a spochybnený.