USA – Pewovo výskumné centrum nedávno publikovalo výsledky ďalšieho prieskumu americkej religiozity. Hlavným zistením je, že za posledných desať rokov poklesol počet kresťanov v populácii zo 77 % na 65 %. Úbytok sa týka tak protestantov, ktorí už netvoria v americkej spoločnosti väčšinu (podľa predchádzajúceho prieskumu roku 2009 ich bolo 51 %, teraz len 43 %), ako aj rímskych katolíkov (predtým 23 %, teraz 20 %). Tí zase prišli o väčšinu v hispánskej komunite (47 %, za desať rokov pokles o desať percentuálnych bodov). Mierny rast zaznamenali nekresťanské komunity, a zvlášť ešte ateisti (z 2 % na 4 %), agnostici (predtým 3 %, teraz 5 %) a tí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu smeru (roku 2009 ich bolo 17 %, teraz 26 %). Nábožensky nezaradení sa regrutujú najmä z radov demokratických voličov. Ľudí bez vyznania je medzi demokratmi už celá jedna tretina. Výrazné sú tiež generačné rozdiely. Medzi ľuďmi narodenými medzi rokmi 1928 až 1945 (Silent Generation) sa ku kresťanstvu hlási 84 %, v povojnovej generácii (Baby Boomers) je to 76 %, no medzi tzv. mileniálov (Generation Y, narodení v 80. a 90. rokoch 20. storočia) už len 49 %.