USA – I keď sa - čo sa náboženských skupín týka - za najvernejších spojencov republikánov a teraz aj Donalda Trumpa považujú evanjelikáli, ďalšia tradične pomerne politicky homogénna časť populácie sú veriaci Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, teda mormóni. Podpora republikánov trvá aj napriek kritike osoby D. Trumpa, ktorá od začiatku jeho kampane z mormónskeho prostredia silno zaznievala. Je to jedno zo zistení nedávno publikovanej analýzy agentúry Pew Research Center. Pevný zväzok medzi mormónmi a republikánmi trvá už od 50. rokov minulého storočia. Podpora sa pohybuje v rozmedzí medzi 77 % v roku 2011, keď svoju kandidatúru na prezidenta druhýkrát oznámil mormón Mitt Romney, a 67 % v roku 2016, keď voľby vyhral D. Trump. Ten je medzi mormónmi najmenej populárny republikánsky prezident. Zvlášť slabú podporu má medzi ženami a mladými členmi cirkvi.

Z uvedenej analýzy ďalej vyplynulo, že mormónska komunita stále vykazuje relatívne vysokú návštevnosť bohoslužieb. Pred desiatimi rokmi 87 % svätých uviedlo, že na zhromaždenia dochádzajú aspoň raz mesačne. To kontrastuje so všeobecným trendom poklesu „kostolnej dochádzky" v USA (45 %), medzi americkými kresťanmi všeobecne to je 65 %. Mormóni tvoria 2 % americkej populácie. I toto číslo je stabilné, hoci výskumníci pripúšťajú, že ak by sa zaokrúhľovalo na desatinné čísla, bol by istý pokles zjavný.