Niekoľko dní pred prvým výročím útoku na synagógu v Pittsburghu, ktorý si vyžiadal jedenásť obetí, zverejnila organizácia American Jewish Committee výsledky výskumu zameraného na postoje amerického židovského obyvateľstva k antisemitským náladám v spoločnosti. 38 % respondentov považuje antisemitizmus v dnešnej americkej spoločnosti za „veľmi závažný" problém, 50 % za „skôr závažný". Problémom nie je vôbec pre 12 % respondentov. 84 % Židov má pocit, že za posledných päť rokov miera antisemitizmu vzrástla, 43 % tvrdí, že „výrazne". Avšak s priamym útokom na svoju osobu sa väčšina Židov nestretla. Obeťou fyzického útoku boli 2 % z nich, 20 % uvádza, že na ne mierili antisemitské výpady na sociálnych sieťach. 89 % respondentov vyjadrilo obavy z radikálnej pravice, 64 % z extrémnej ľavice. Extrémizmus v mene islamu označilo za hrozbu 85 % opýtaných.

Z výskumu tiež vyplýva, že väčšina amerických Židov stotožňuje antisionizmus s antisemitizmom. Na otázku, či považujú výrok „Štát Izrael nemá právo na existenciu" za antisemitský, odpovedalo kladne 84 %. „Americkí Židia by sa o antisemitizme nemohli vyjadriť jasnejšie," zhrnul výskum riaditeľ AJC David Harris. „Táto nenávisť je skutočná. Pochádza z mnohých zdrojov a rastie. Je potrebné, aby sme ju brali vážne a riešili ju pevnými krokmi na rôznych úrovniach."

Antisemitizmus nie je v USA problémom len podľa židovského obyvateľstva, ale ako ukázal prieskum agentúry Pew Research Center, diskrimináciu voči Židom v nejakej forme vidí 64 % americkej populácie naprieč politickým spektrom (oproti roku 2016 ide o nárast o 20 %). Prieskum sa zameral tiež na iné skupiny. 82 % opýtaných napríklad uviedlo, že nejakým spôsobom diskriminovaná je aj moslimská menšina, polovica má pocit, že diskriminovaní sú i evanjelikálni kresťania.