Celý svet je dnes na pochode. Nechcem byť príliš patetický, ale bude ešte taký, aký sme ho doposiaľ poznali? Dianie okolo nás sa ak nie úplne, tak aspoň výrazne spomalilo. Máme jedinečnú možnosť stíšiť sa a porozmýšľať nad tým, čo je v skutočnosti podstatné pre náš život a čo vedľajšie, bez čoho sa dokážeme zaobísť. A tiež nastal čas zhodnotiť, akým smerom by sme sa mali uberať. Mnohí sa spytujú, či táto „facka" západnému konzumnému a uponáhľanému životnému štýlu nebola potrebná už skôr a či sme ešte vôbec schopní sa z toho poučiť. Ako často sme sa vyhovárali na to, že nemáme čas, a teraz, keď ho zrazu máme nadostač, si uvedomujeme, koľko sme ho zbytočne premárnili.

Azda každý už dnes pozoruje, že žijeme príliš konzumne, no pritom sa nič nemení, ba naopak. Medzinárodné globalistické korporácie využívajúce najlacnejšiu pracovnú silu v túžbe za tučným ziskom bez hanby drancujú našu planétu a nájdu sa i takí, ktorí ich v tom servilne a na úkor väčšiny podporujú. Mladí ľudia sa zase z akejsi túžby po poznaní bezmyšlienkovite presúvajú z krajiny do krajiny, pričom často ani nepoznajú bezprostredné okolie, v ktorom roky vyrastali a žili. Rovnako tak sa dychtivo ženú za rozmanitými zážitkami, no nevážia si a snáď sú im aj cudzie hodnoty, ktoré našich predkov po stáročia formovali. Veď aj načo, keď dnešný postmoderný človek si predsa hodnoty stanovuje sám. Síce túžime po naplnení, no v mnohých ohľadoch sa stávame nezodpovední a ľahostajní. Postupne strácame schopnosť rozlišovať dobro od zla a máme strach, neraz i nezáujem poukazovať na veci v ich pravom svetle.

Takáto mentalita sa prenáša i do spirituálnej sféry. Dokonca sa pre ňu zaviedol pojem „zážitková spiritualita". Náboženských smerov a rôznych kultov ponúkajúcich „nirvánu" lásky, pravdy, ale aj mimozmyslových skúseností je už toľko, že sa v tej záplave začíname strácať. O čom svedčí a komu prospieva tento chaos? Uvedomujeme si, že hnaní za rôznymi spirituálnymi, nezriedka veľmi plytkými a zinscenovanými zážitkami sa stávame čoraz zraniteľnejší a manipulovateľnejší? O to väčšmi, že výrazne u nás začína absentovať kritické myslenie. Čo všetko sa musí stať, aby sme sa prinavrátili k tým hodnotám, ktoré majú pre nás nezameniteľný význam a potenciál odvrátiť pohromu valiacu sa na celé ľudstvo?

Na záver mi dovoľte požiadať vás o vašu podporu. Ak by ste nám poukázali 2  % z vašich daní, pomohlo by nám to v tejto neľahkej ekonomickej situácii v ďalšom vydávaní nášho časopisu. Podrobnejší oznam si môžete prečítať na tretej strane obálky. Redakcia vopred všetkým ochotným darcom vyjadruje čo najsrdečnejšiu vďaku.