Pán biskup, okrem toho, že zastávate úrad generálneho biskupa ECAV, ste tiež predsedom Ekumenickej rady cirkví združujúcej etablované kresťanské cirkvi na Slovensku. Aké je podľa vás ich postavenie v súčasnej spoločnosti a aké výzvy, respektíve úlohy pred nimi stoja?   Slovenská spoločnosť je ešte stále religiózna. Ak by sme však chceli nazvať Slovensko kresťanským v pravom zmysle slova, museli by sme zľaviť nároky na to, čo považujeme...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.