Pentekostálne hnutie v Európe

Dnes celosvetovo rozšírený fenomén evanjelikalizmu - hnutia, ktoré zdôrazňuje osobný vzťah s Bohom, sústreďuje sa na konverziu a zbožný aktivizmus a vzťah k Písmu, a ktoré sa vyvinulo na území Spojených štátov a príhodne sa adaptovalo na trh voľnej náboženskej súťaže - má vo svojom základe spoločné rysy s pentekostalizmom. Charakteristiky týchto hnutí sú úzko späté aj s povahou...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.