V Katolíckej cirkvi pred II. vatikánskym koncilom platilo, že spiritualita východných nekresťanských náboženstiev vrátane budhizmu je s kresťanstvom nezlučiteľná. Na II. vatikánskom koncile (1962 - 1965) bola však odsúhlasená väčšinou zhromaždených biskupov deklarácia Nostra aetate, ktorá oceňuje pozitívne hodnoty hinduizmu a budhizmu a vyzýva kresťanov, aby všetko pozitívne, čo sa v nich nachádza, akceptovali: „Katolícka cirkev ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.