WESTRAY – Kritika namierená proti pápežovi a eventuálne proti celému vývoju v Rímskokatolíckej cirkvi vyústila do exkomunikácie troch pustovníkov pôsobiacich na jednom z ostrovčekov Orknejského súostrovia. Z lona Cirkvi boli tak vypovedaní dvaja muži a jedna žena, ktorí sú považovaní za jediných pustovníkov v Škótsku. Takzvaní „čierni pustovníci", ktorí sa v súčasnosti zdržiavajú na ostrove Westray, sú s kontroverziou nerozlučne spojení. Trojčlenná skupina, ktorú založil v roku 1999 bývalý kapucín Stephen De Kerdrel, dáva hlasno najavo svoj nesúhlas s pomermi v súčasnej spoločnosti a na svojom blogu zverejňuje vyjadrenia k udalostiam v Cirkvi. Ich činnosť viedla napríklad k tomu, že boli v roku 2015 vypovedaní z fary v Northamptonskej diecéze. Biskup Peter Doyle vyhlásil, že vytvárajú zlú povesť nielen jemu, ale i celej diecéze, a požiadal ich, aby ju preto opustili. Bezprostrednou príčinou na to boli letáky, ktoré člen skupiny Damon Kelly roznášal po okolí. Ich obsah viedol aj ku konfliktu so zákonom, ten však pre pustovníka, ktorý mal vtedy za sebou už desať zatknutí, nebol ničím novým.

Zlomovým bodom sa stala deklarácia, ktorú pustovníci zverejnili minulý rok. Okrem iného obsahuje vyhlásenie, že sa Rímskokatolícka cirkev „nezvratne mení vo falošnú cirkev" a pápež sa „svojím správaním, učením a pôsobením preukázal ako úplný heretik". Podľa vyjadrenia diecézy sa jej duchovný správca, biskup McGee (pod ktorého právomoc pustovníci spadajú), vlani v máji dozvedel, že sa skupina chystá vypovedať poslušnosť pápežovi a Svätej stolici. Na to im povedal, že takýto krok by viedol k exkomunikácii, a poradil im, aby prehodnotili svoje postoje. Ďalej im ponúkol niekoľko príležitostí na dialóg, ani jednu z nich však neprijali. Nasledovala teda exkomunikácia ako najtvrdší trest, ktorý môže Cirkev vymerať. No zamedzenie prístupu k sviatostiam nie je neodvolateľné a údajne sa používa ako prostriedok na pokánie.

V rozhovore pre BBC De Kerdrel vyhlásil, že „väčšina kresťanských cirkví, s výnimkou cirkvi Pravoslávnej, je dnes zaplavená liberalizmom, sekularizmom a humanizmom do tej miery, že prestávajú byť cirkvami". Ďalej spomenul urputnú bitku, ktorú zvádza západná spoločnosť s kresťanstvom a s Rímskokatolíckou cirkvou zvlášť. „Môže sa teda zdať, že sa prikláňame na stranu nepriateľa, v skutočnosti sa však pokúšame zachrániť cirkev zvnútra." Napriek naznačeným sympatiám k pravosláviu sa nikto z pustovníkov zatiaľ konvertovať nechystá.