BRAZÍLIA – Podľa správ z posledného obdobia sa v Brazílii od nástupu Jaira Bolsonara do funkcie prezidenta pred rokom rozmohlo násilie voči mimokresťanským náboženským komunitám. Bolsonaro sa hlási k evanjelikálnemu kresťanstvu. Tento smer sa charakterizuje aj ako slobodné kresťanstvo v tom zmysle, že v žiadnom štáte doteraz nebol postavený do oficiálnej pozície, ani sa obyvateľstvu nevnucoval. Predpokladá sa v každom jednotlivom prípade osobné rozhodnutie, teda konverzia považovaná za znovuzrodenie.

Alexander Flek v rozhovore pre Dingir 1/2019 upozorňuje na to, že dnes sa termín evanjelikáli používa pre vrstvu takmer výhradne bielych, konzervatívne zmýšľajúcich príslušníkov strednej triedy prevažne z amerických predmestí a vidieka prisahajúcich vernosť v prvom rade americkému patriotizmu, pričom o Kristovi a jeho učení majú často len hmlisté či nulové povedomie. Od konca sedemdesiatych rokov podľa Fleka v evanjelikálnom hnutí narastajú tendencie ku konzervativizmu, nacionalizmu a „kultúrnym vojnám" proti spoločenským posunom, ktoré sa vnímajú ako ohrozenie kresťanských hodnôt. Zaoberajú sa politickým lobingom a verejnou propagáciou napríklad tradičných mužských a ženských rolí, práva držať zbraň a pod.

Militantné skupiny podobného zamerania v Brazílii sa zameriavajú na synkretické kulty s prvkami prinesenými na americký kontinent s otrokmi. Ich miestna verzia kandomble (tiež candomblé) nadväzuje na tradície Jorubov zo západnej Afriky, predovšetkým z územia dnešnej Nigérie. Spočíva v uctievaní orišov, duchov, ktorí sú manifestáciami jediného boha Olodumareho. Orišom sa prinášajú krvavé obete (napr. kohúty, capy). Predpokladá sa, že môžu vstúpiť do človeka a pôsobiť jeho prostredníctvom. V tomto náboženstve sa taktiež praktizuje veštenie. Podobné eklektické kulty sú známe ako santería v karibskej oblasti so zastúpením viacerých prvkov katolíckeho kresťanstva. Božstvá bývajú stotožňované s postavami svätcov alebo anjelov. Zrejme najznámejšie je vúdú, navyše tiež s indiánskymi prvkami. Podľa Ježišových vojakov ide o kult diabla, ktorý je nutné eliminovať. Hrozbou násilia nútia kňazov kandomble, aby ukončili svoju činnosť. Vo federálnom štáte Rio de Janeiro (kde leží rovnomenné brazílske mesto) bolo v roku 2019 zaznamenaných 123 prípadov náboženského násilia.

Podľa článku vo Washington Post došlo k usmrteniu niekoľkých kňazov kandomble. Osemdesiatšesťročnú kňažku donútili hrozbou so zbraňou vydať zariadenie chrámu, ktoré nahádzali do ohňa okrem iného so slovami „Všetko zlo musí byť odstránené v mene Ježiša". Vyhrážanie smrťou a výsmech sú bežné. Tieto gangy v miestach svojho pôsobenia rozprestierajú vlajku Izraela, štátu, ktorý je podľa ich poňatia predpokladom Kristovho návratu a nastolenia Božieho kráľovstva. Chrámy kandomble zastavujú činnosť a forma evanjelikálneho kresťanstva, ktorú reprezentuje prezident Bolsonaro, slávi úspech. Uplatňuje sa aj na úkor rímskokatolíckeho vyznania, ktoré bolo dlho v tejto krajine zastúpené takmer výlučne, dnes sa však protestanti, prevažne evanjelikálneho a letničného zamerania, podľa rôznych zdrojov blížia ku štvrtine populácie a početne ďalej rastú. Iné skupiny kresťanov, vrátane evanjelikálov, ktorí sa držia pôvodného zmyslu tohto hnutia, vyslovujú nad náboženským násilím Ježišových vojakov znepokojenie a protestujú proti nemu.