Zatiaľ ich nie je veľa, no sú veľmi pozoruhodným náboženským fenoménom. Hovorím o tzv. mesiánskych židoch, ktorí napriek svojim židovským koreňom a náboženstvu uverili Kristovi a prijali ho za svojho Mesiáša. Jeden z nich, Tal Robin, rozpráva o tom, aké ťažkosti musel spočiatku prekonávať, pretože pre izraelskú spoločnosť sa takýto akt v tom čase rovnal zrade, čo jemu a taktiež jeho spoluveriacim dávalo tvrdo pocítiť aj ich bezprostredné okolie. Napriek tomu sa odvtedy mnohé zmenilo k lepšiemu a Tal i jeho priatelia dnes vydávajú svedectvo o nádeji nielen pre židov, ale aj kresťanov z krajín, za prebudenie ktorých sa oduševnene modlia.

Sú kresťania, pre ktorých je utrpenie synonymom zlej viery. Nezlomne sú presvedčení, že ak je ich viera skutočná a správna, nemôžu trpieť žiadnym nedostatkom, čo automaticky znamená, že budú bohatí, zdraví, šťastní a úspešní. Boh im to predsa vo svojej radostnej zvesti prisľúbil. Z takejto logiky vychádza aj teológia prosperity, ktorá sa lavínovito šíri najmä v chudobnejšej a sociálne menej stabilnej časti sveta.

V živote človeka sa občas dejú zmeny. Niektoré sú dokonca také podstatné, že nás postavia pred neľahké rozhodnutie. Na vlastnej koži to zažil i Lukáš, ktorý čitateľom Rozmeru priblížil, prečo opustil rady Jehovových svedkov a čo ho prinútilo prehodnotiť dovtedajšie postoje, návyky a vieru. Jednoducho, musel začať úplne odznova, čo nie každý dokáže. Napriek pochybnostiam preto niektorí členovia siekt dlhé roky zápasia s myšlienkou opustiť náboženské spoločenstvo, v ktorom sa nachádzajú, lebo vedia, že by to pre nich znamenalo radikálnu zmenu. Často u nich prevážia obavy z budúcnosti a strach zo skľučujúcej prázdnoty. Nemajú síl opustiť všetkých tých ľudí a priznať si svoje zlyhanie a omyl. A nevedia ani to, kde a s kým by mali hľadať nový zmysel života.

Nedávno na Slovensku prebehol výskum, ktorý mapoval, ako sa za ostatných desať rokov zmenilo religiózne chápanie a postoje našej mládeže. Zistené výsledky sú zaujímavé aj tým, že poukazujú na niektoré súčasné postmoderné trendy a smer, akým sa uberá a v najbližších rokoch zrejme i bude uberať spiritualita dnešných mladých ľudí.

To sú iba niektoré z tém, ktoré v tomto čísle nájdete. Veríme, že vás nielen zaujmú, ale aj obohatia o nové poznatky a podnety. Aby sme však i naďalej mohli pokračovať v našom edičnom úsilí, bez vašej podpory sa nezaobídeme. V tejto neľahkej ekonomickej situácii budeme preto vďační za každý váš finančný príspevok. Všetkým našim štedrým darcom vyjadrujeme hlbokú vďaku a vynasnažíme sa, aby sme vašu priazeň každým novým číslom náležite splatili.