Súčasná religiozita naberá nové podoby a formy, avšak zároveň čerpá z historických zdrojov, tradície a starobylej múdrosti. Rovnako platí, že každé náboženstvo sa vyvíja v súvislosti s konkrétnym kultúrnym a sociálnym prostredím. Preto sa niekedy zdá, že jednotlivé prúdy a vetvy akoby ani nepatrili do jedného a toho istého náboženstva. Napríklad kresťanstvo v Latinskej Amerike má iné vývojové parametre ako kresťanstvo...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.