Človek verzus ľudská bytosť ustavične hľadajúca

Sme ľudské bytosti, ktoré neprestajne na svojom pozemskom ostrove hľadajú pokojný a pritom bezpečný prístav svojej duše. V relativite prežívaného času, rozličných predností, ale aj obmedzení, ustavičných zmien „prichádzania" a „odchádzania" sme si vedomí svojich obmedzených možností, avšak zároveň aj veľkosti a úžasu nad Božím dielom nazývaným človek. Tým sme dostali možnosť...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.