Je vôbec potrebné diskutovať s mládežou o sektách?

Táto otázka vyjadruje prvú, no zároveň najzákladnejšiu pochybnosť, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť opodstatnená. Veď sekty v Poľsku sa stále vnímajú len ako okrajová záležitosť. Avšak miera tejto „okrajovosti" je čoraz znepokojujúcejšia. O to väčšmi, že dostupné odhady sú veľmi nepresné. Rozličné pramene uvádzajú, že je v našej krajine 80 až 300 siekt, ktoré majú...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.