Symbolika kvetov

Kvety ľudia vždy vnímali ako poslov jari, nádeje a budúceho prísľubu ovocia. Podobne ako človek, aj kvety vykazujú tajomný príbuzenský vzťah ku svetlu a životu a podliehajú rovnakým pozemským zákonom zániku. Z tohto dôvodu bola láska k nim u starovekých národov viac, než len výraz ich radosti z krásy, bola zakomponovaná do ich náboženského systému a predstáv. Kvety krášlili hroby, chrámy, ale aj obetné ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.