ČESKO – Minulý týždeň zverejnilo Ministerstvo kultúry ČR vo svojej internetovej prezentácii, že český štát registroval 42. organizáciu zvanú podľa zákona 3/2002 Sb. „cirkev alebo náboženská spoločnosť". Je to Spoločenstvo budhizmu v ČR. Dňom registrácie je 25. jún 2020. Je zaujímavé sledovať, ako v priebehu rokov pomaly, ale predsa len rastie diverzita aj medzi registrovanými náboženskými spoločnosťami. Roku 2002, keď spomínaný zákon vznikol, bolo registrovaných 21 spoločenstiev vychádzajúcich z kresťanskej tradície, a len jedno spoločenstvo nekresťanské (Federácia židovských obcí v ČR). Súčasný stav je pestrejší: k 21 cirkvám pribudlo síce ďalších 13 kresťanských spoločenstiev, ale z nekresťanských sú popri jednej židovskej spoločnosti registrované aj tri spoločenstvá nadväzujúce na indické tradície (hinduizmus), tri budhistické spoločenstvá a jedno liečiteľské spoločenstvo vychádzajúce z tradície západného ezoterizmu.

Spoločenstvo budhizmu v ČR vytvára s ostatnými budhistickými spoločnosťami zaujímavý trojlístok, lebo každé z nich reprezentuje jednu z veľkých vetiev, do ktorých sa budhizmus počas dvetisícpäťstoročnej existencie rozrástol: théravádový budhizmus (rovnomenná náboženská spoločnosť bola registrovaná roku 2018), mahajánový budhizmus (jeho školu Čistej zeme reprezentuje práve Spoločenstvo budhizmu v ČR) a vadžrajánový budhizmus - v tibetskom variante ho reprezentuje budhizmus Diamantovej cesty (2007). A ešte môžeme pridať jeden trojlístok. V troch registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach výrazne prevládajú príslušníci iných etník než Česi: Rusi v Ruskej pravoslávnej cirkvi, podvorji patriarchu moskovského a celej Rusi (2007), Arméni v Cirkvi sv. Gregora Osvietiteľa (2013) a Vietnamci v Spoločenstve budhizmu v ČR (2020).