Ešte máme v živej pamäti nedávne búrlivé americké prezidentské voľby. Ako vždy, i teraz sme často slýchali otázku, akú úlohu v nich zohráva podpora evanjelikálnych cirkví usilujúcich sa o zachovanie tradičných rodinných a etických hodnôt. A práve evanjelikálnej scéne, jej histórii a vývoju na území Spojených štátov sme v tomto čísle venovali väčší priestor v podobe až troch samostatných príspevkov. A to nielen kvôli spomenutým voľbám a narastajúcemu politickému vplyvu tejto početnej náboženskej komunity, ale, pochopiteľne, keďže sme religionistický časopis, zaujímalo nás najmä jej náboženské formovanie a duchovný dosah.

V súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou sme boli nútení prijať viaceré drakonické opatrenia, ktoré obmedzujú nielen náš spoločenský, no predovšetkým náboženský život. Snáď najbolestnejšie to vnímame pri Eucharistii, lebo jej spoločné slávenie a prijímanie nám je už vyše roka znemožnené. Pri zaiste dobrom úmysle ochrániť ľudí pred šíriacou sa koronahrozbou je tu však čosi, čo kompetentní politici stále akosi nechcú brať do úvahy. Pre život veriaceho človeka je totiž rovnako ako fyzický pokrm potrebné i duchovné nasýtenie! A tak dúfame, že sa čo najskôr nájde uspokojivé riešenie a budeme sa môcť prinavrátiť k bežnému liturgickému sláveniu. No sú kresťania, ak vôbec možno Jehovových svedkov ešte medzi nich zarátať, ktorým táto okolnosť príliš neprekáža. Svedkovia totiž Pánovu večeru slávia iba raz do roka a aj to ju môže prijať len veľmi ohraničený počet z nich - privilegovaná trieda 144-tisíc vyvolených, z ktorých v súčasnosti žije už iba nepatrný zlomok. Prečo to tak je a aké teologické zdôvodnenie Jehovovi svedkovia predkladajú, to sa dočítate v článku Alberta Lučanského.

Čísla mali odjakživa na ľudí značný vplyv. Nielenže sa bez nich nezaobídeme pri našich matematických výpočtoch, ale ešte aj dnes sa nájdu takí, čo od nich odvodzujú svoj osud. Poznáme však ich symboliku? Vieme, aký význam sa za jednotlivými číslami skrýva v rozličných kultúrach a čo symbolizujú v samotnej Biblii? Tieto otázky sa pokúsi zodpovedať záverečná časť seriálu o biblických symboloch od Igora Janigu.

Hovorí sa, že náš staručký kontinent stojí na troch nohách - Aténach, Jeruzaleme a Ríme. Atény symbolizujú starogrécku múdrosť, Jeruzalem židovsko-kresťanskú zbožnosť a morálku a Rím zase právnu vyspelosť. Pristavme sa teraz pri prvom pilieri európskej vzdelanosti - starogréckej filozofii. O vplyve Platóna, Aristotela či ďalších mysliteľov antického sveta na kresťanských teológov a učencov sa už toho popísalo mnoho, avšak menej sa už vie o ich ezotericko-mystickom zameraní. A práve o tom sa viac dozviete v ďalšom pokračovaní seriálu venovanom dejinám západného ezoterizmu a mysticizmu z autorského pera Róberta Sarku.

Aj tentoraz sme sa usilovali o to, aby bol obsah čísla zaujímavý a pestrý. Veríme, že sa nám to podarilo a že si v ňom každý niečo podnetné a poučné nájde. Tak príjemné čítanie, priatelia!