Anglická predohra

Americký protestantizmus má svoje korene v anglickej reformácii. Zhruba v rokoch 1370 - 1375 oxfordský profesor John Wycliffe (asi 1328 - 1384), jeden z najväčších vzdelancov vtedajších čias, verejne odsúdil transsubstanciáciu, uctievanie svätých a obrazov, pápežstvo a cirkevnú hierarchiu a žiadal odluku cirkvi od štátu. Roku 1489 arcibiskup John Morton (asi 1420 - 1500) verejne pranieroval morálnu zvrátenosť cirkevných ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.