Na úvod je potrebné objasniť jednu dôležitú terminologickú záležitosť. Vo väčšinových kresťanských cirkvách sa zvykne používať na označenie pripomienky poslednej Kristovej večere a premenenia chleba a vína na jeho telo a krv termín Eucharistia (z gréckeho eucharistein - uznanie, vďačnosť, poďakovanie). Aby sa však Jehovovi svedkovia od nich odlíšili, používajú pojmy ako Pánova večera či Pamätná slávnosť.1 V tejto štúdii budem...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.