Slnko

Dante Alighieri o slnku napísal, že na celom svete neexistuje nič badateľnejšie, čo by si väčšmi zaslúžilo, aby slúžilo ako symbol Boha, než slnko, ktoré osvetľuje najskôr seba samo, a potom všetky veci na oblohe i na zemi žiarivým životom.1 O slnku môžeme rôzne uvažovať, avšak tradične rozlišujeme medzi viditeľným a neviditeľným, zmyslovo vnímateľným a rozumovo poznateľným, vnútorným a vonkajším slnkom. Keďže slnko...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.