ŠKÓTSKO – Škótsky najvyšší občiansky súd rozhodol, že úplný zákaz verejných bohoslužieb uložený škótskou vládou v súvislosti s pandémiou Covid-19 je nezákonný. Zákaz na súde napadol kňaz z Kostola Svätého Alfonza v Glasgowe Tom White. Rozsudok prišiel deň po tom, ako škótska vláda oznámila dátum opätovného otvorenia bohoslužobných miest s obmedzením na 50 ľudí. Po necelých troch mesiacoch zákazu sa kostoly v Škótsku 26. marca opäť zaplnili svojimi veriacimi.

Vo svojom komentári k rozsudku White povedal: „Súd pochopil základnú potrebu chrániť nielen fyzické a materiálne zdravie našej spoločnosti, ale aj jej duchovné potreby, a preto zrušil neprimeraný, zbytočný a nezákonný všeobecný zákaz verejných bohoslužieb. Toto rozhodnutie zdôrazňuje dôležitosť úlohy Cirkvi v spoločnosti. Teraz sa môžeme spoľahnúť, že naše krehké a zdevastované spoločenstvá nikdy nezostanú bez cirkvi, ktorá je zdrojom nádeje, pohodlia a nevyhnutného duchovného pokrmu v čase krízy. Som vďačný celému Škótsku i mimo neho, všetkým, ktorí sa so mnou modlili, aby sa znovu otvorili kostoly. Vďaka Bohu za túto skvelú správu!"

Vládny zákaz možnosti všeobecného vyznania viery bol definovaný ako „mimoriadne zneužitie štátnej moci". Ako uviedol známy právnik Aidan O'Neill, ktorý sa prípadom začal zaoberať, „(všeobecný zákaz) má zásadný a mrazivý účinok na bohoslužby a vieru. Ľudia si musia zvoliť medzi Bohom a cisárom".

Ryan Christopher, ktorý viedol kresťanskú právnickú skupinu Alliance Defence Fund International (United Kingdom) konštatoval: „Súd uznal to, čo vláda neuznala, že sloboda náboženského vyznania a viery je ľudské právo, ktoré si zaslúži najvyššiu ochranu."