Róbert Sarka v sérii monografií venovaných stretu spiritualít poukazuje na dôležitú skutočnosť.1 Nové formy a spôsoby spirituality sa v minulosti neobjavovali len ako náhodné vzplanutia ľudského ducha túžiaceho po transcendentne, ale ide o premyslené a racionálne zdôvodnené aktivity. Súčasné spirituality sú prepojené s filozofickými pohľadmi a myšlienkami. Zároveň sú odrazom aktuálneho stavu racionality, spôsobov myslenia...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.