V novovekom zmätenom svete pôsobí viacero pseudonáboženských ideológií, ktoré dosadzujú rôzne demagogicky sa prezentujúce „ušľachtilé" atribúty tam, kde má mať miesto jedine Boh. Dnes sa často spomínajú ako „európske hodnoty", pod ktorými sa myslí liberálna demokracia, tolerancia a humanizmus. Je v tom až tragikomický paradox, keďže ešte nedávno sa Európa považovala za kresťanský kontinent. Už Auguste Comte, zakladateľ filozofického pozitivizmu v 19. storočí, humanitu postavil na oltár Bytia a samého seba vyhlásil za veľkňaza tohto rodiaceho sa „náboženstva". Jeho náboženstvo humanity neostalo ojedinelé. Rovnako marxisticko-leninský komunizmus nebol len svetonázorom a ideológiou, ale i náboženstvom, hoci ateistickým a popierajúcim Božiu existenciu. A v ničom nezaostáva ani jeho inovovaná verzia - neomarxizmus. Aj ten sa stal svojským typom náboženstva prenikajúceho všetok sociálny, kultúrny a spoločenský život. Jeho vplyv a pôsobnosť je pritom väčšia, než sa nám môže zdať, pretože na rozdiel od marxizmu neomarxizmus pracuje bez humbugu a skryto, no s o to väčším efektom.

V súčasnosti nie je núdza o ľudí, čo hrubé prestupovanie zákona zastierajú tzv. duchovnými aktivitami a sugestívnymi ezoterickými táraninami. Ak majú patričnú charizmu, sú dostatočne egocentrickí a obdarení schopnosťou viazať na seba pozornosť svojich ničnetušiacich poslucháčov, neskôr slepých a na slovo poslušných stúpencov, v nejednom prípade ich počínanie prináša ľuďom rozčarovanie, zmätok a neraz aj ťaživé bytostné traumy. Tak to bolo aj v prípade Jaroslava Dobeša, alias Guru Járu či Óm nadsamca, ktorý ženám ponúkal, že ich zbaví negatívnych partnerských skúseností metódou takzvaného odháčkovania. Desať účastníčok tohto kvázináboženského a pseudoterapeutického rituálu sa však s jeho „metafyzickým" zdôvodnením zrejme nevedelo stotožniť a jednoducho ho obvinili zo sexuálneho znásilnenia.

Hoci si to často ani neuvedomujeme, mágia v mnohých aspektoch ovplyvňuje ľudské myslenie a preniká do našej inak pragmaticky sa správajúcej západnej spoločnosti. Môžeme konštatovať, že ľudstvo sa v tomto smere ani priveľmi nezmenilo, pretože mágia bola vždy neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých civilizácií a náboženstiev, pochopiteľne, okrem judaizmu a kresťanstva, ktoré ju kategoricky odmietali. Obzvlášť silno bola spojená so starovekým Egyptom, kde hranica medzi zmyslami vnímateľnou a nevnímateľnou sférou bola veľmi tenká. Svet bohov bol pre Egypťanov identický so svetom ľudí. A hoci žili na odlišnej úrovni, medzi bohmi a ľuďmi existovalo veľmi tesné spojenie a čulý kontakt.

Okrem uvedených tém v čísle prinášame aj ďalšie podnetné príspevky, preto verím, že aj tentoraz si v ňom každý niečo zaujímavé a poučné nájde. Nech sa vám teda príjemne číta, priatelia!