Človek mal podľa tejto viery možnosť posilňovať prienik oboma sférami a usilovať sa o maximálne zotretie rozdielu. V silách a schopnostiach človeka spočívala tajomná moc upevňovať spojenie medzi tým „hore" a tým „dole", a to vďaka húževnatému snaženiu akokoľvek a akýmikoľvek prostriedkami preniknúť do „sveta bohov". Hermes Trismegistos, legendárna postava antiky, ktorú Egypťania stotožňovali so svojím bohom Thovtom,...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.