Kabala sa zvykne často redukovať len na okultizmus. Mnohí kabalisti mali skutočne vízie anjelov, schopnosť telepatie, rozdvojenie (bilokáciu) a pod., lenže chápať kabalu iba ako okultizmus by bol omyl. Zaiste, obsahuje v sebe temné magické stránky, ako to napokon ešte podrobnejšie spomenieme, avšak nepochybne má tiež svoju mystickú podobu: hľadá extázu a prorockú inšpiráciu; snaží sa oslobodiť dušu od hmoty, uvoľniť ju z uzlov, ktoré ju blokujú...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.