K dispozícii je viacero spôsobov, ktoré človek môže použiť, ak si chce vytvoriť obraz o vlastnom náboženstve a jeho budúcnosti. Niektoré spôsoby sú kvantitatívne a usilujú sa určiť hlavne počet veriacich, iné - podstatou kvalitatívne - sa snažia vyjadriť, čomu ľudia veria, aký je obsah viery a akým spôsobom sa mení. Počtom veriacich sa zaoberá sociológia náboženstva, ktorá skúma, koľko ľudí sa identifikuje ako veriacich, koľko...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.