PRAHA – Cirkví a náboženských spoločností, registrovaných českým štátom podľa zákona 3/2002 Sb., je už štyridsaťštyri. Vyplnila sa tak „predpoveď", že tento rok ministerstvo kultúry a dva subjekty žiadajúce o registráciu už dotiahnu administratívne konanie do konca. Stalo sa to v týchto dňoch takmer súčasne. Do „dobrej spoločnosti" registrovaných cirkví a náboženských spoločností teda dve pribudli a samozrejme sa ešte len ukáže, či a prípadne ako to zmení ich postavenie v spoločnosti aj medzi ostatnými náboženskými spoločnosťami.

Takmer presne po roku úspešne skončil registračný proces Kresťanskej cirkvi esejskej (od začiatku svojho pôsobenia v Česku vystupovala ako Cirkev essénsko-kresťanská). Konanie sa začalo pre cirkev pod novým menom 11. januára 2021 a dátumom registrácie je 20. január 2022. Jedným z cieľov tejto cirkvi je podpora ekumenického a medzináboženského zbližovania (tzv. interreligiozita). Základom tohto zblíženia je okrem viery v jedného Boha i predpoklad, že tradícia starovekých esejcov (či esénov) je pôvodným učením, z ktorého všetky náboženstvá a cirkvi v podstate vychádzajú. Je otázka, či stúpenci iných náboženstiev a iných cirkví na tento predpoklad pristúpia. Kresťanské cirkvi by navyše svoju novú cirkevnú „sestru" (založenú roku 1971 v Nemecku) mohli podozrievať z herézy napríklad pre jej učenie o reinkarnácii. Nie je teda vylúčené, že Kresťanská cirkev esejská by sa skôr než v strede ekumenického hnutia mohla ocitnúť na jeho okraji podobne, ako je doteraz ostatnými cirkvami málo prijímaná iná cirkev, ktorá taktiež do kresťanského základu zapracovala podnety západného ezoterizmu a takisto pochádza z nemeckého prostredia - Obec kresťanov.

To Náboženská spoločnosť Slovania naopak zakladá medzi registrovanými spoločenstvami úplne novú kategóriu. Ide totiž o prvú pohanskú (alebo tiež novopohanskú) spoločnosť, ktorá sa o registráciu usilovala a aj ju dosiahla. Pre niekoľké prepracovania základných dokumentov to pre ňu bol dosť dlhý a zložitý proces: žiadosť o registráciu podala už 21. mája 2020 a kladné rozhodnutie nadobúda účinnosť až v týchto dňoch. Aj v tejto spoločnosti sú jej „ekumenické" vzťahy ešte otvorenou otázkou. Na jednej strane si toto spoločenstvo okolo Zdeňka Ordelta s názvom Slovanský kruh tak trochu privlastnilo pojem „Slovania" na úkor iných slovanských skupín (aktívna je dnes však asi iba Rodná viera), na druhej strane má určite potenciál zjednotiť roztrúsených slovanských pohanov a azda aj pritiahnuť nových záujemcov o šamanizmus a etnické náboženstvá.

Teraz teda bude registrovaných cirkví a náboženských spoločností už 44. Do prehľadu ministerstva kultúry ešte nie sú zmeny zapracované. Vyplýva z neho, že teraz prebieha iba jedno registračné konanie: návrh na svoju registráciu podala 22. decembra 2021 Protestantská cirkev Svätej korony.