Vplyv médií je dnes nespochybniteľný. Môžu byť zdrojom poučných a užitočných informácií, ale súčasne nám sprostredkúvajú desivé vojnové konflikty takpovediac v priamom prenose. Patrím ku generácii, ktorá, našťastie, nezažila hrôzy vojny s jej ničivými následkami, no možno práve preto súčasná situácia vo mne vzbudzuje, podobne ako v mnohých ľuďoch po celom svete, o to väčšie obavy. Akoby sa ľudstvo nepoučilo zo svetových vojen a vyčíňania nacizmu. Neraz som si kládol otázku, prečo, či skôr pre koho sa vojny vlastne vedú? Kto sú tí vojnoví štváči nehľadiaci na osudy miliónov obyčajných ľudí? Neomylne je ich božstvom zisk, avšak nemenej túžba po ničím neohraničenej moci nad nami všetkými. Často sú to sociopati s neskutočne nebezpečným egom bažiaci po svetovláde. No zaujímalo by ma, ako si ospravedlňujú svoje bezohľadné a nemilosrdné počínanie. Jedným z možných vysvetlení, okrem všeobecne známych a evidentných pohnútok, môže byť aj ich neprehliadnuteľný príklon k mágii a satanizmu - tak ako kedysi u nacistických pohlavárov v tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia. A práve o tom je náš prvý príspevok.

Badáme tiež, že na mnohých z nás ťaživo dolieha súčasná napätá situácia. Veľa je tých, čo pociťujú bezradnosť, avšak nájdu sa aj ľudia, ktorí nepodľahnúc skepse a rezignácii sa predsa len usilujú nachádzať pozitívne momenty. Pre nás kresťanov je nádejou a východiskom Ježiš Kristus, na neho upierame zrak, keď je nám priťažko. Tak to bolo napokon vždy, počas celej dvetisícročnej histórie kresťanstva. No z času na čas sa vyskytnú horlivci, ktorí skalopevne prorokujú blížiace sa veľké súženie a následný Kristov príchod. Jedným z jeho ohlasovateľov je i Sergej Miháľ, ktorý však ešte pred tým očakáva vytrhnutie pravých Kristových služobníkov, a to dokonca už v najbližších dvoch rokoch.

Posmrtný život je otázka, ktorú sa pokúšali zodpovedať azda všetky náboženstvá, každé však jemu vlastným spôsobom. Preto bude zaujímavé porovnať aspoň v základných rysoch, ako svetové relígie hľadia na najväčšie tajomstvo života - smrť, a tiež na to, čo po nej nasleduje. V čom sa ich predstavy líšia a v čom zhodujú? Je naša kresťanská viera v zmŕtvychvstanie jedinečná? Je hlbšia a pravdivejšia oproti iným eschatologickým názorom?

A to nie sú všetky témy, ktoré si môžete v tomto čísle nalistovať. Vrátili sme sa tiež ku kontroverznému Kresťanskému spoločenstvu Milosť, ktoré je v súdnom spore s Ministerstvom kultúry SR v súvislosti s odmietnutím jeho cirkevnej registrácie, a nezabudli sme ani na pokračovanie seriálov venovaných mysticizmu v západnom ezoterizme a pohnutej histórii záhadami opradených Chazarov. Veríme, že aj tentoraz vám prinášame zaujímavý a poučný obsah, a tak mi už iba dovoľte, priatelia, popriať vám ničím nerušené a podnetné čítanie.