Mladosť a konverzia

Sergej Miháľ sa narodil v rodine ukrajinského repatrianta v roku 1960 ešte v období Sovietskeho zväzu. Ako malý chlapec žil v Užhorode, kam sa jeho otec po roku 1945 presťahoval z východného Slovenska.2 Keď Miháľov otec v sedemnástich rokoch zistil, že ľudia v Sovietskom zväze umierajú od hladu, aby zabránil príchodu ďalších emigrantov, napísal o tom správu na Slovensko. Avšak list sa dostal do rúk...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.