Pán riaditeľ, môžete na úvod našim čitateľom priblížiť, čo je poslaním Štátnej školskej inšpekcie?

Poslanie Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) vychádza z jej postavenia ako nezávislého orgánu štátnej správy v školstve. Štát jej prostredníctvom kontroluje úroveň pedagogického a odborného riadenia, výchovy, vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach. Do...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.