Pár slov o eschatológii

Eschatológia, slovo odvodené od gréckych slov έσχατος (éschatos - posledný) a λόγος (logos - slovo, náuka) je „poslednou náukou", učením o „veciach posledných", o tom, čo človeka čaká ako definitívna odpoveď na jeho život, a tiež čo čaká svet. Môžeme teda povedať, že ide o náboženskú doktrínu týkajúcu sa konca jestvovania sveta a konca jestvovania človeka, jeho tela, osudu ľudskej...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.