Americká biblická spoločnosť (ABS), ktorá každoročne sleduje, ako sa v americkej spoločnosti používa a hodnotí Biblia, zaznamenala za posledných desať rokov výrazný pokles jej čítania. V apríli vydaná správa State of the Bible report uvádza, že používateľov Biblie je v USA najmenej od roku 2011, keď ABS uskutočnila prvý prieskum na túto tému. Za „používateľa Biblie" sa na tieto účely považuje každý, kto Písmo súkromne, teda nie pri cirkevnom zhromaždení, používa aspoň trikrát až štyrikrát ročne. Do tejto definície sa zmestilo približne 50 % dospelých Američanov. Najväčšie číslo sa dosiahlo roku 2014, keď takýchto čitateľov bolo 53 %. Tento rok po prvýkrát kleslo toto číslo pod 40 %. V absolútnych číslach to znamená, že Bibliu číta pravidelne aspoň trikrát ročne o 25 miliónov dospelých obyvateľov USA menej, než ich bolo pred desiatimi rokmi. Tých, ktorí čítajú Bibliu denne, je podľa zistení Americkej biblickej spoločnosti 10 %. Šesť z desiatich Američanov ju číta aspoň dvakrát ročne. Naopak 40 % ľudí uviedlo, že si sami z Biblie nečítajú nikdy. Užívateľov Biblie je viac medzi ženami (42 %), Afroameričanmi (63 %), obyvateľmi južných štátov, staršími ľuďmi a evanjelikálnymi protestantmi (68 %).

Respondentov sa spytovali tiež na preferovaný formát Biblie. Až na najmladších (18 - 25 rokov), u ktorých je to len 46 %, všetky ostatné vekové skupiny uviedli, že uprednostňujú tlačené Biblie pred elektronickými alebo audionahrávkami (celkovo dve tretiny respondentov). Avšak väčšina uviedla, že programy alebo aplikácie na čítanie Biblie používa, a 30 % z tých, ktorí požívajú niektorú z biblických aplikácií, to robia denne.