Pravda víťazí (lat. Veritas vincit) je historické heslo známe ešte z husitských čias, avšak v rôznych obmenách ho poznajú po celom svete. Burcovalo ľudí, aby sa postavili na stranu pravdy a odsúdili lož. Lož, ako pôvodkyňu všetkého zla, ktorá človeku nasadzuje jarmo a zotročuje ho v rôznych totalitných režimoch. Pred 33 rokmi sme sa jedných ťaživých okov zbavili a mysleli sme si, že stojíme na prahu svetlejšej budúcnosti a nič horšie nás už postretnúť nemôže. Avšak ukazuje sa, že do značnej miery to bola ilúzia. Aj dnes si totiž lož s obľubou nasadzuje rozmanité ľúbivé, súčasným slovníkom povedané politicky korektné tváre. A nie je veľa tých, ktorí túto sofistikovanú pretvárku odhalia, a ešte menej, čo sú ochotní zlo aj jasne pomenovať a verejne ho odsúdiť. A to nielen preto, že by sa báli rozličných ťaživých represií, no častejšie preto, aby sami pred sebou a pred okolitým svetom vyzerali ako tolerantní, chápaví a pokojamilovní ľudia a aby ich nik nemohol označiť za neznášanlivých, hlúpych či nedajboh diskriminujúcich jedincov. No podobne ako zhubná nemoc rozkladá ľudský organizmus, aj tolerované a nezriedka podceňované zlo rozloží postupne celú našu spoločnosť. Pravdu donekonečna za nos vodiť nemožno a čo dnes rozsievame, to raz zákonite budeme žať.

Tak to bolo aj počas historikmi zidealizovanej Francúzskej revolúcie. Aj ona sa hrdila ušľachtilými a pokrokovými pohnútkami, no v mene slobody, rovnosti a bratstva napáchala veľa krívd a okrem mnohých zbytočne vyhasnutých životov priniesla i nemalú morálnu a duchovnú spúšť. O jej náboženskom podhubí píše Radomír Malý v úvodnej štúdii tohto čísla.

V minulom storočí vzniklo na pôde evanjelikálneho hnutia nielen množstvo kresťanských denominácií, ale i tzv. paracirkevných organizácií. Tie síce priniesli oživenie viery, no dochádzalo v nich ku stretom v rámci rozdielneho poňatia spôsobov práce, autority a učenia. Článok Aleša Franca stručne mapuje históriu, poslanie a kontroverzie troch z nich: Kresťanskej misijnej spoločnosti, Kresťanskej akadémie mladých a Českej evanjelikálnej aliancie, ktoré majú viaceré vieroučné aj personálne prieniky.

Okrem týchto príspevkov si môžete v čísle nalistovať aj ďalšie zaujímavé témy. Napríklad o novodobom poľskom charizmatickom apoštolovi Jakubovi Kamińskom alebo o dávnovekých misijných aktivitách sv. solúnskych vierozvestov medzi Chazarmi a podľa niektorých odborníkov i východnými Slovanmi. A nezabudli sme ani na pokračovanie seriálu o západnom ezoterizme, ktorý nás v tejto časti bližšie oboznámi so záhadami opradenou alchýmiou. Taktiež prinášame ďalšie pokračovanie štúdie o eschatologických predstavách a rituáloch rôznych náboženstiev a národov, tentoraz starovekých Rimanov a Maďarov. Veríme, že sme vám priniesli pútavý a poučný obsah, a tak ako vždy, aj teraz mi dovoľte, priatelia, popriať vám ničím nerušené a podnetné čítanie.